HISTORIE

Zemědělská společnost Čerchov, a.s.  byla zapsána do obchodního rejstříku dne 1.10.1999. Základní kapitál činí  32 000 000 Kč.

Hlavní činností je zemědělská výroba a prodej nezpracovaných zemědělských produktů, vedlejší činností jsou opravy zemědělské techniky a stavební činnost.

Společnost má dvě výrobní střediska Chodov a Postřekov a středisko zabezpečující služby pro rostlinnou a živočišnou výrobu v Klenčí, kde se nachází opravárenská dílna a posklizňová úprava obilí.


 

TOPlist