ŽIVOČIŠNÁ  VÝROBA

V živočišné výrobě se společnost specializuje na chov skotu. Současný stav skotu je 1000 ks, z toho 50 ks krav bez tržní produkce mléka a 450 ks s tržní produkcí mléka.

Roční dojivost v roce 2022 dosáhla 7800 l / dojnici za rok , ve stádě převládá červené hoštýnské plemeno, ve stádě BTPM pak charolais a masný simentál.

Společnost má dvě výrobní střediska a to středisko Chodov a Postřekov. V Chodově chováme 260 ks dojných krav a dále zde máme dva pastevní areály s 50 ks krav bez tržní produkce mléka a 45 masných jalovic. V Postřekově pak je 190 ks dojných krav.

 

 

 

TOPlist