Kontaktujte nás: 379 432 023 ústředna | cerchov.as@iol.cz
zscerchov@zscerchov.cz

ROSTLINNÁ  VÝROBA

V současné době obhospodařujeme  1660 ha zemědělské půdy, z toho 1141 ha orné půdy , 494 ha luk a 28 ha pastvin. Pozemky se nacházejí v katastralním území Postřekov, Nový Kramolín, Pařezov, Díly, Klenčí p.Č.,Chodov, Trhanov, Újezd a Pec, v nadmořské výšce 400 až 700 m. Výše položené pozemky jsou specifické velkou kamenitostí a svažitostí s nízkou vrstvou ornice. Tyto pozemky jsou trvale zatravněné. Využití půdního fondu odpovídá hodnocení  výrobní oblastí  bramborářsko-ovesného typu, okrajově bramborářsko-pšeničného.  Roční úhrn sražek činí v průměru  768 mm a průměrná roční teplota je 7 C.

Rostlinná výroba je zaměřena na pěstování obilovin cca 35% z celkové výměry, olejnin 16% a zbytek na výrobu pícnin.

 rv3rv1

 

 

 

návštěvnost

TOPlist